"https:\/\/cdn.webshopapp.com\/shops\/302996\/themes\/182793\/v\/2035038\/assets\/author1.jpg?20231012144308"

Wat is de waterhardheid in Friesland?

10 Februari 2021
Wat is de waterhardheid in Friesland?
Dirk Jan
Dirk Jan
Eigenaar
Deze lijst geeft een totaal overzicht van de hardheid van het leidingwater per postcodegebied in Friesland.

Deze lijst geeft een momentopname per 3-6-2015 van de hardheid van het door Vitens geleverde leidingwater. Van overige bedrijven hebben we helaas geen gegevens beschikbaar.

 

De Nederlandse drinkwaterbedrijven gebruiken de volgende (Duitse graden dH) schaal indeling:
0-4 dH: zeer zacht
4-8 dH: zacht
8-12 dH: gemiddeld
12-18 dH: vrij hard
18-30 dH: zeer hard

 

Postcode Stad Provincie Gemeente Waterhardheid
8389VC Zandhuizen Friesland Weststellingwerf 6,7
8391AG Noordwolde Friesland Weststellingwerf 6,2
8391LK Noordwolde Friesland Weststellingwerf 6
8392ND Boijl Friesland Weststellingwerf 6,6
8395RB Steggerda Friesland Weststellingwerf 6,7
8397GS De Blesse Friesland Weststellingwerf 6,6
8401BD Gorredijk Friesland Opsterland 6,9
8401CH Gorredijk Friesland Opsterland 7,1
8404GV Langezwaag Friesland Opsterland 6,8
8406AA Tijnje Friesland Opsterland 6,7
8407AA Terwispel Friesland Opsterland 6,5
8408JG Lippenhuizen Friesland Opsterland 6,6
8409CL Hemrik Friesland Opsterland 7,1
8411KG Jubbega Friesland Heerenveen 6,9
8411VL Jubbega Friesland Heerenveen 7,3
8412SH Hoornsterzwaag Friesland Heerenveen 7
8413NW Oudehorne Friesland Heerenveen 6,5
8414MJ Nieuwehorne Friesland Heerenveen 6,6
8415AC Bontebok Friesland Heerenveen 6,7
8421RC Oldeberkoop Friesland Ooststellingwerf 6,8
8423TB Makkinga Friesland Ooststellingwerf 7,1
8426AC Appelscha Friesland Ooststellingwerf 7,1
8426AG Appelscha Friesland Ooststellingwerf 7,2
8426DN Appelscha Friesland Ooststellingwerf 7,1
8426DS Appelscha Friesland Ooststellingwerf 6,9
8426LG Appelscha Friesland Ooststellingwerf 10,3
8426RA Appelscha Friesland Ooststellingwerf 7,1
8428RR Fochteloo Friesland Ooststellingwerf 10,3
8431ET Oosterwolde Friesland Ooststellingwerf 6,9
8431HH Oosterwolde Friesland Ooststellingwerf 7,1
8431JT Oosterwolde Friesland Ooststellingwerf 7,2
8431MR Oosterwolde Friesland Ooststellingwerf 7,1
8431PC Oosterwolde Friesland Ooststellingwerf 7
8431RG Oosterwolde Friesland Ooststellingwerf 7,2
8432PZ Haule Friesland Ooststellingwerf 7
8433JB Haulerwijk Friesland Ooststellingwerf 7,2
8433JL Haulerwijk Friesland Ooststellingwerf 7,2
8434NW Waskemeer Friesland Ooststellingwerf 7,2
8435SC Donkerbroek Friesland Ooststellingwerf 7
8441AW Heerenveen Friesland Heerenveen 6,2
8441DC Heerenveen Friesland Heerenveen 6,3
8441PE Heerenveen Friesland Heerenveen 6,2
8442JG Heerenveen Friesland Heerenveen 6,2
8442KX Heerenveen Friesland Heerenveen 6,2
8445RK Heerenveen Friesland Heerenveen 6,5
8446CW Heerenveen Friesland Heerenveen 6,3
8447AT Heerenveen Friesland Heerenveen 6,7
8447ED Heerenveen Friesland Heerenveen 6,4
8448PM Heerenveen Friesland Heerenveen 6,3
8448SB Heerenveen Friesland Heerenveen 6
8451CB Oudeschoot Friesland Heerenveen 6,6
8453WG Oranjewoud Friesland Heerenveen 6,4
8454KD Mildam Friesland Heerenveen 6,3
8459BM Luinjeberd Friesland Heerenveen 6,7
8461LE Rottum Friesland De Friese Meren 6,4
8463NG Rotsterhaule Friesland De Friese Meren 6,7
8464PA Sintjohannesga Friesland De Friese Meren 6,5
8465SJ Oudehaske Friesland De Friese Meren 7,8
8471CG Wolvega Friesland Weststellingwerf 6,1
8472AA Wolvega Friesland Weststellingwerf 6,5
8474CG Oldeholtpade Friesland Weststellingwerf 6,5
8477AD Oldeholtwolde Friesland Weststellingwerf 6,2
8479KD Oldetrijne Friesland Weststellingwerf 6,7
8483JW Scherpenzeel Friesland Weststellingwerf 6,4
8485KM Munnekeburen Friesland Weststellingwerf 6,4
8486GD Oldelamer Friesland Weststellingwerf 6,6
8486KW Oldelamer Friesland Weststellingwerf 6,6
8491CC Akkrum Friesland Heerenveen 6,7
8493LC Terherne Friesland De Friese Meren 6,8
8495HG Aldeboarn Friesland Heerenveen 7,7
8495JP Aldeboarn Friesland Heerenveen 6,3
8501BW Joure Friesland De Friese Meren 6,9
8501JC Joure Friesland De Friese Meren 6,8
8502AW Joure Friesland De Friese Meren 7,7
8502BA Joure Friesland De Friese Meren 6,6
8505AB Snikzwaag Friesland De Friese Meren 6,2
8513CJ Ouwsterhaule Friesland De Friese Meren 6,7
8514CN Ouwster-Nijega Friesland De Friese Meren 6,3
8521LB Sint Nicolaasga Friesland De Friese Meren 6,8
8521LX Sint Nicolaasga Friesland De Friese Meren 6,9
8522MJ Tjerkgaast Friesland De Friese Meren 6,3
8525EB Langweer Friesland De Friese Meren 6,5
8529MJ Koufurderrige Friesland Sudwest Fryslan 6,8
8531HK Lemmer Friesland De Friese Meren 6,9
8531RB Lemmer Friesland De Friese Meren 6,6
8532AN Lemmer Friesland De Friese Meren 6,4
8536TN Oosterzee Friesland De Friese Meren 6,3
8539RP Echtenerbrug Friesland De Friese Meren 6,3
8551RA Woudsend Friesland Sudwest Fryslan 6,7
8551RK Woudsend Friesland Sudwest Fryslan 6,5
8552MN Smallebrugge Friesland Sudwest Fryslan 6,3
8553MC Indijk Friesland Sudwest Fryslan 7,7
8554RD Ypecolsga Friesland Sudwest Fryslan 5,4
8556XH Sloten Friesland De Friese Meren 6,3
8561BV Balk Friesland De Friese Meren 6,7
8561CD Balk Friesland De Friese Meren 6,7
8564HB Ruigahuizen Friesland De Friese Meren 6,8
8567HJ Oudemirdum Friesland De Friese Meren 7,8
8567JH Oudemirdum Friesland De Friese Meren 6,4
8571RG Harich Friesland De Friese Meren 6,8
8572WD Rijs Friesland De Friese Meren 7
8574SR Bakhuizen Friesland De Friese Meren 7,6
8601BC Sneek Friesland Sudwest Fryslan 6,6
8601BH Sneek Friesland Sudwest Fryslan 6,5
8602VJ Sneek Friesland Sudwest Fryslan 6,7
8602XJ Sneek Friesland Sudwest Fryslan 6,4
8603AT Sneek Friesland Sudwest Fryslan 6,6
8603XE Sneek Friesland Sudwest Fryslan 6,5
8604ER Sneek Friesland Sudwest Fryslan 6,9
8604VA Sneek Friesland Sudwest Fryslan 6,4
8605AV Sneek Friesland Sudwest Fryslan 6,5
8605CC Sneek Friesland Sudwest Fryslan 7,6
8606BH Sneek Friesland Sudwest Fryslan 6,8
8606JS Sneek Friesland Sudwest Fryslan 6,4
8607CD Sneek Friesland Sudwest Fryslan 6,8
8608AG Sneek Friesland Sudwest Fryslan 6,8
8608CH Sneek Friesland Sudwest Fryslan 6,5
8613JH Sandfirden Friesland Sudwest Fryslan 6,7
8614AN Oudega Friesland Sudwest Fryslan 6,6
8621BA Heeg Friesland Sudwest Fryslan 7,7
8624TT Uitwellingerga Friesland Sudwest Fryslan 6,5
8625HP Oppenhuizen Friesland Sudwest Fryslan 7,2
8626GA Offingawier Friesland Sudwest Fryslan 6,5
8629PR Scharnegoutum Friesland Sudwest Fryslan 7,7
8629RX Scharnegoutum Friesland Sudwest Fryslan 6,6
8633KK Ysbrechtum Friesland Sudwest Fryslan 6,6
8635MG Boazum Friesland Littenseradiel 6,9
8637VR Britswert Friesland Littenseradiel 6,7
8641WZ Rien Friesland Littenseradiel 6,8
8651DA IJlst Friesland Sudwest Fryslan 6,8
8651HE IJlst Friesland Sudwest Fryslan 6,8
8658LL Greonterp Friesland Sudwest Fryslan 7
8701KT Bolsward Friesland Sudwest Fryslan 6,4
8701XM Bolsward Friesland Sudwest Fryslan 6,8
8702DB Bolsward Friesland Sudwest Fryslan 6,3
8711BN Workum Friesland Sudwest Fryslan 6,7
8711KG Workum Friesland Sudwest Fryslan 6,7
8713JM Hindeloopen Friesland Sudwest Fryslan 6,5
8713JT Hindeloopen Friesland Sudwest Fryslan 7,3
8715KA Stavoren Friesland Sudwest Fryslan 6,9
8721GX Warns Friesland Sudwest Fryslan 6,3
8723BV Koudum Friesland Sudwest Fryslan 6,9
8723CW Koudum Friesland Sudwest Fryslan 6,8
8731BG Wommels Friesland Littenseradiel 7,8
8731EC Wommels Friesland Littenseradiel 6,7
8734HV Easterein Friesland Littenseradiel 6,9
8735HZ Itens Friesland Littenseradiel 6,4
8736JG Reahûs Friesland Littenseradiel 6,9
8742KR Burgwerd Friesland Sudwest Fryslan 6,8
8745NA Longerhouw Friesland Sudwest Fryslan 6,5
8747NZ Wons Friesland Sudwest Fryslan 7,2
8748AK Witmarsum Friesland Sudwest Fryslan 6,8
8748CC Witmarsum Friesland Sudwest Fryslan 7,7
8749TA Pingjum Friesland Sudwest Fryslan 6,7
8753JC Cornwerd Friesland Sudwest Fryslan 6,6
8754HE Makkum Friesland Sudwest Fryslan 6,7
8756JP Piaam Friesland Sudwest Fryslan 6,7
8764PS Dedgum Friesland Sudwest Fryslan 6,8
8801BM Franeker Friesland Franekeradeel 6,8
8802BC Franeker Friesland Franekeradeel 6,8
8804NG Tzum Friesland Franekeradeel 6,6
8805TK Hitzum Friesland Franekeradeel 7,8
8812JN Peins Friesland Franekeradeel 7
8821MD Kimswerd Friesland Sudwest Fryslan 6,8
8822WD Arum Friesland Sudwest Fryslan 6,8
8831ZP Winsum Friesland Littenseradiel 6,3
8833KA Leons Friesland Littenseradiel 6,3
8835XN Easterlittens Friesland Littenseradiel 6,8
8842LS Wjelsryp Friesland Littenseradiel 6,8
8844KS Hinnaard Friesland Littenseradiel 6,6
8851ED Tzummarum Friesland Franekeradeel 6,5
8851ES Tzummarum Friesland Franekeradeel 7,5
8855HD Sexbierum Friesland Franekeradeel 7,2
8856RV Pietersbierum Friesland Franekeradeel 6,6
8861KN Harlingen Friesland Harlingen 6,8
8862WT Harlingen Friesland Harlingen 6,6
8872NW Midlum Friesland Harlingen 7,4
8881BP West-Terschelling Friesland Terschelling 6,9
8881EE West-Terschelling Friesland Terschelling 6,6
8884HA Baaiduinen Friesland Terschelling 8,2
8891GZ Midsland Friesland Terschelling 9,7
8894KB Formerum Friesland Terschelling 7,6
8896JS Hoorn Friesland Terschelling 8,6
8899AP Vlieland Friesland Vlieland 6,1
8899BA Vlieland Friesland Vlieland 6,3
8899BD Vlieland Friesland Vlieland 6,4
8899BJ Vlieland Friesland Vlieland 6,4
8899BL Vlieland Friesland Vlieland 6,5
8899BM Vlieland Friesland Vlieland 6,3
8899BT Vlieland Friesland Vlieland 6,3
8911CS Leeuwarden Friesland Leeuwarden 10,3
8911CT Leeuwarden Friesland Leeuwarden 7,3
8912AW Leeuwarden Friesland Leeuwarden 6,6
8913GC Leeuwarden Friesland Leeuwarden 6,6
8914BH Leeuwarden Friesland Leeuwarden 6,6
8915JG Leeuwarden Friesland Leeuwarden 11
8915KH Leeuwarden Friesland Leeuwarden 11,2
8916AP Leeuwarden Friesland Leeuwarden 10,2
8916BN Leeuwarden Friesland Leeuwarden 7,2
8917BL Leeuwarden Friesland Leeuwarden 11,8
8917DL Leeuwarden Friesland Leeuwarden 10,2
8918KA Leeuwarden Friesland Leeuwarden 11
8918KG Leeuwarden Friesland Leeuwarden 10,5
8921EZ Leeuwarden Friesland Leeuwarden 8,6
8921JC Leeuwarden Friesland Leeuwarden 10,1
8922CL Leeuwarden Friesland Leeuwarden 10,3
8922GK Leeuwarden Friesland Leeuwarden 11,1
8923CP Leeuwarden Friesland Leeuwarden 10,2
8923EP Leeuwarden Friesland Leeuwarden 10,3
8924EK Leeuwarden Friesland Leeuwarden 11,3
8925BA Leeuwarden Friesland Leeuwarden 10,4
8925GN Leeuwarden Friesland Leeuwarden 9,5
8926PC Leeuwarden Friesland Leeuwarden 10,5
8926RG Leeuwarden Friesland Leeuwarden 10,8
8927AL Leeuwarden Friesland Leeuwarden 10,3
8931BX Leeuwarden Friesland Leeuwarden 7
8931GL Leeuwarden Friesland Leeuwarden 6,3
8932AE Leeuwarden Friesland Leeuwarden 6,6
8932CE Leeuwarden Friesland Leeuwarden 6,8
8933DZ Leeuwarden Friesland Leeuwarden 7,1
8934BA Leeuwarden Friesland Leeuwarden 6,6
8934BK Leeuwarden Friesland Leeuwarden 6,4
8935HD Leeuwarden Friesland Leeuwarden 6,9
8935JA Leeuwarden Friesland Leeuwarden 6,5
8936AC Leeuwarden Friesland Leeuwarden 7,1
8937AE Leeuwarden Friesland Leeuwarden 7,4
8938BG Leeuwarden Friesland Leeuwarden 10,7
8939CG Leeuwarden Friesland Leeuwarden 6,7
8939ES Leeuwarden Friesland Leeuwarden 6,6
8941BC Leeuwarden Friesland Leeuwarden 7
9001CR Grou Friesland Leeuwarden 6,6
9001GV Grou Friesland Leeuwarden 7
9003XR Warten Friesland Leeuwarden 7,7
9005NC Wergea Friesland Leeuwarden 6,9
9005XJ Wergea Friesland Leeuwarden 6,8
9008TN Reduzum Friesland Leeuwarden 6,6
9011WL Jirnsum Friesland Leeuwarden 7,8
9011XA Jirnsum Friesland Leeuwarden 6,3
9012DN Raerd Friesland Sudwest Fryslan 6,6
9013CD Poppenwier Friesland Sudwest Fryslan 6,4
9022AJ Mantgum Friesland Littenseradiel 7
9025BR Bears Friesland Littenseradiel 6,6
9031XP Boksum Friesland Menameradiel 6,4
9032XG Blessum Friesland Menameradiel 6,6
9033WL Deinum Friesland Menameradiel 7,6
9034HC Marsum Friesland Menameradiel 6,7
9035AC Dronryp Friesland Menameradiel 6,8
9035GA Dronryp Friesland Menameradiel 6,3
9036VS Menaam Friesland Menameradiel 6,6
9041BS Berltsum Friesland Menameradiel 8,1
9041EH Berltsum Friesland Menameradiel 8,5
9044NR Bitgum Friesland Menameradiel 8,7
9045PM Bitgummole Friesland Menameradiel 8,6
9047HW Minnertsga Friesland het Bildt 9,3
9047KW Minnertsga Friesland het Bildt 6,3
9051CB Stiens Friesland Leeuwarderadeel 8,5
9051EH Stiens Friesland Leeuwarderadeel 8,6
9055LR Britsum Friesland Leeuwarderadeel 8,9
9061AA Gytsjerk Friesland Tytsjerksteradiel 10,3
9061CV Gytsjerk Friesland Tytsjerksteradiel 11,4
9062EL Oentsjerk Friesland Tytsjerksteradiel 10,3
9062HA Oentsjerk Friesland Tytsjerksteradiel 10,3
9064KH Aldtsjerk Friesland Tytsjerksteradiel 10,6
9067DS Readtsjerk Friesland Dantumadiel 10,9
9071XD Alde Leie Friesland Leeuwarderadeel 8,8
9072AJ Nij Altoenae Friesland het Bildt 8,7
9073HG Marrum Friesland Ferwerderadiel 8,8
9073TV Marrum Friesland Ferwerderadiel 8,1
9074AL Hallum Friesland Ferwerderadiel 8,9
9074AR Hallum Friesland Ferwerderadiel 8,8
9076BL St.-Annaparochie Friesland het Bildt 8,7
9076EK St.-Annaparochie Friesland het Bildt 8,5
9078WB Oudebildtzijl Friesland het Bildt 8,9
9079KT St.-Jacobiparochie Friesland het Bildt 8,8
9079LJ St.-Jacobiparochie Friesland het Bildt 6,2
9082AZ Miedum Friesland Leeuwarden 10,1
9084AA Goutum Friesland Leeuwarden 6,5
9084BK Goutum Friesland Leeuwarden 6,4
9086CN Hempens Friesland Leeuwarden 6,9
9088AC Wirdum Friesland Leeuwarden 7,4
9091BJ Wyns Friesland Tytsjerksteradiel 11,1
9101PP Dokkum Friesland Dongeradeel 11,6
9101RA Dokkum Friesland Dongeradeel 11,3
9103RP Dokkum Friesland Dongeradeel 10,9
9104GE Damwâld Friesland Dantumadiel 10,4
9105KT Rinsumageast Friesland Dantumadiel 10,8
9108NG Broeksterwâld Friesland Dantumadiel 9,1
9109NT De Falom Friesland Dantumadiel 11,1
9113AW Wâlterswâld Friesland Dantumadiel 10,7
9114AB Driezum Friesland Dantumadiel 9,8
9122CR Wetsens Friesland Dongeradeel 10,1
9123JS Metslawier Friesland Dongeradeel 9,2
9131KX Ee Friesland Dongeradeel 10,6
9133DA Anjum Friesland Dongeradeel 11
9134NM Lioessens Friesland Dongeradeel 10,9
9136PX Paesens Friesland Dongeradeel 11,2
9137RL Oosternijkerk Friesland Dongeradeel 10,5
9141TX Wierum Friesland Dongeradeel 10,1
9142VS Moddergat Friesland Dongeradeel 10,6
9143WN Nes Friesland Dongeradeel 10,9
9145BC Ternaard Friesland Dongeradeel 10,2
9145SE Ternaard Friesland Dongeradeel 10,3
9151HV Holwerd Friesland Dongeradeel 10,4
9151KC Holwerd Friesland Dongeradeel 10,9
9152BD Waaxens Friesland Dongeradeel 10,9
9153BR Brantgum Friesland Dongeradeel 9,1
9161AN Hollum Friesland Ameland 10,1
9161AN Hollum Friesland Ameland 11
9161CM Hollum Friesland Ameland 6,3
9161CP Hollum Friesland Ameland 5,6
9162EN Ballum Friesland Ameland 10,7
9162SE Ballum Friesland Ameland 11
9162SE Ballum Friesland Ameland 11,2
9163GV Nes Friesland Ameland 11
9163JV Nes Friesland Ameland 11,2
9163KN Nes Friesland Ameland 12,5
9164KB Buren Friesland Ameland 9,1
9164MB Buren Friesland Ameland 12,4
9164MK Buren Friesland Ameland 8
9166LP Schiermonnikoog Friesland Schiermonnikoog 5,8
9166NM Schiermonnikoog Friesland Schiermonnikoog 6,5
9166NP Schiermonnikoog Friesland Schiermonnikoog 6,2
9166PS Schiermonnikoog Friesland Schiermonnikoog 8,4
9166RZ Schiermonnikoog Friesland Schiermonnikoog 6,2
9166SG Schiermonnikoog Friesland Schiermonnikoog 6,8
9166SJ Schiermonnikoog Friesland Schiermonnikoog 6,2
9171LC Blije Friesland Ferwerderadiel 9,6
9172PS Ferwert Friesland Ferwerderadiel 10,4
9173GA Hegebeintum Friesland Ferwerderadiel 10,4
9174GD Ginnum Friesland Ferwerderadiel 10,9
9174GG Ginnum Friesland Ferwerderadiel 10,2
9175GG Reitsum Friesland Ferwerderadiel 10,9
9201CM Drachten Friesland Smallingerland 7,2
9201GM Drachten Friesland Smallingerland 7,1
9201KW Drachten Friesland Smallingerland 7,2
9201SH Drachten Friesland Smallingerland 7,2
9201SN Drachten Friesland Smallingerland 7
9201XZ Drachten Friesland Smallingerland 7,2
9202LJ Drachten Friesland Smallingerland 7,1
9202MC Drachten Friesland Smallingerland 7,1
9202NH Drachten Friesland Smallingerland 6,9
9202TR Drachten Friesland Smallingerland 7,2
9202XG Drachten Friesland Smallingerland 7
9203AH Drachten Friesland Smallingerland 7,1
9203CC Drachten Friesland Smallingerland 7,1
9203KB Drachten Friesland Smallingerland 6,9
9203XW Drachten Friesland Smallingerland 7,2
9203XW Drachten Friesland Smallingerland 7,2
9204AB Drachten Friesland Smallingerland 7
9204CB Drachten Friesland Smallingerland 6,8
9204EC Drachten Friesland Smallingerland 7,2
9204KE Drachten Friesland Smallingerland 7,1
9204LB Drachten Friesland Smallingerland 7,1
9205AW Drachten Friesland Smallingerland 7,1
9205EC Drachten Friesland Smallingerland 7
9207AD Drachten Friesland Smallingerland 7,1
9207BR Drachten Friesland Smallingerland 7
9207CN Drachten Friesland Smallingerland 7
9207DA Drachten Friesland Smallingerland 6,9
9207GD Drachten Friesland Smallingerland 7
9212RJ Boornbergum Friesland Smallingerland 7
9214VP Smalle Ee Friesland Smallingerland 7,2
9215VN De Veenhoop Friesland Smallingerland 6,5
9216XP Oudega Friesland Smallingerland 7,2
9217VR Nijega Friesland Smallingerland 7
9218RA Opeinde Friesland Smallingerland 7,1
9219VK De Tike Friesland Smallingerland 7,1
9221TR Rottevalle Friesland Smallingerland 10,6
9222NS Drachtstercompagnie Friesland Smallingerland 7,1
9223NJ Houtigehage Friesland Smallingerland 9,6
9231DX Surhuisterveen Friesland Achtkarspelen 11,3
9231JE Surhuisterveen Friesland Achtkarspelen 11
9233MA Boelenslaan Friesland Achtkarspelen 9,3
9241EL Wijnjewoude Friesland Opsterland 7,1
9241GZ Wijnjewoude Friesland Opsterland 7
9243KJ Bakkeveen Friesland Opsterland 7,1
9243SC Bakkeveen Friesland Opsterland 7,1
9244CC Beetsterzwaag Friesland Opsterland 6,9
9245HN Nij Beets Friesland Opsterland 6,7
9247AR Ureterp Friesland Opsterland 7,2
9247BG Ureterp Friesland Opsterland 6,9
9247BH Ureterp Friesland Opsterland 7,3
9247CM Ureterp Friesland Opsterland 7,3
9247CS Ureterp Friesland Opsterland 7,2
9247ED Ureterp Friesland Opsterland 7,3
9251BG Burgum Friesland Tytsjerksteradiel 11
9254CL Hurdegaryp Friesland Tytsjerksteradiel 10,9
9256HX Ryptsjerk Friesland Tytsjerksteradiel 9,4
9257MC Noardburgum Friesland Tytsjerksteradiel 11
9258CZ Jistrum Friesland Tytsjerksteradiel 10,4
9261XW Eastermar Friesland Tytsjerksteradiel 9,7
9262NK Sumar Friesland Tytsjerksteradiel 7
9263PC Garyp Friesland Tytsjerksteradiel 7
9263TX Garyp Friesland Tytsjerksteradiel 7,2
9265LW Suwâld Friesland Tytsjerksteradiel 11,3
9269NR Feanwâlden Friesland Dantumadiel 10,9
9269XA Feanwâlden Friesland Dantumadiel 11,4
9271AE De Westereen Friesland Dantumadiel 11,1
9281LN Harkema Friesland Achtkarspelen 10,7
9281PJ Harkema Friesland Achtkarspelen 11,3
9283TK Surhuizum Friesland Achtkarspelen 10,3
9284TG Augustinusga Friesland Achtkarspelen 10,2
9285NA Buitenpost Friesland Achtkarspelen 10
9286EK Twijzel Friesland Achtkarspelen 9,3
9287HC Twijzelerheide Friesland Achtkarspelen 10,8
9287NT Twijzelerheide Friesland Achtkarspelen 10,1
9288BA Kootstertille Friesland Achtkarspelen 9,3
9288XC Kootstertille Friesland Achtkarspelen 11
9289JV Drogeham Friesland Achtkarspelen 10,6
9291HN Kollum Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland 11,1
9291MS Kollum Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland 11
9294KS Oudwoude Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland 10,6
9295KH Westergeest Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland 9,9
9296MD Triemen Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland 11,2
9298RV Kollumerzwaag Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland 10,1
9298VL Kollumerzwaag Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland 10,9
9299HS Zwagerbosch Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland 10,7
9851TA Burum Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland 9,8
9853PV Munnekezijl Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland 10,3
9871PB Stroobos Friesland Achtkarspelen 10,5
9873RS Gerkesklooster Friesland Achtkarspelen 10,2

 

 

 De gegevens worden onder voorbehoud verstrekt.