"https:\/\/cdn.webshopapp.com\/shops\/302996\/themes\/182793\/v\/2035038\/assets\/author1.jpg?20231012144308"

Handleiding ontkalken van een Senseo Sarista

4 Februari 2021
Handleiding ontkalken van een Senseo Sarista
Dirk Jan
Dirk Jan
Eigenaar
Lees hier alle informatie over het ontkalken van een Senseo Sarista Deep Black & de Senseo Sarista Pearl White

 

De Senseo Sarista dient maandelijks ontkalkt te worden. U kunt hiervoor het beste de Eccellente Snelontkalker gebruiken. Gebruik per ontkalkingsbeurt 1 volledige flacon (100ml) en 700ml water. Prijs: vanaf €2,20 

Ontkalk de SENSEO SARISTA zodra het CALC CLEAN-lampje ononderbroken brandt. Zorg ervoor dat de bean-funnel, waterreservoir en de koffiedikbak zijn geplaatst en het activiteitslampje ononderbroken brandt. Anders kunt u de ontkalkingsprocedure niet starten. De ontkalkingsprocedure bestaat uit één ontkalkingscyclus en twee spoelcycli en neemt circa 45 minuten in beslag. Onderbreek de ontkalkingscyclus niet en schakel de koffiezetter met bonentrechter niet uit voordat u de twee spoelcycli hebt voltooid. Zodra u de ontkalkingscyclus hebt gestart, kunt u deze modus pas verlaten nadat de volledige ontkalkingsprocedure is voltooid. 

Voor het ontkalken van een Senseo Sarista kun je het beste de Eccellente Snelontkalker gebruiken.

De Eccellente Snelontkalker voor Senseo Sarista is zeer krachtig in ontkalken, biologisch en daarnaast voordelig.

Ontkalkingscyclus
1) Druk gedurende drie seconden tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om de ontkalkingsprocedure te starten. Het CALC CLEAN-lampje begint snel te knipperen.

2) Giet de inhoud van een flesje Eccellente Snelontkalker (100ml) in het waterreservoir en vul het waterreservoir tot de MAX-aanduiding met kraanwater. Verwijder de afneembare koffietuit en plaats een kom met een inhoud van 1,5 liter op de lekplaat.

3) Druk gedurende één seconde tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om de ontkalkingsprocedure te starten. Het activiteitslampje en het CALC CLEAN-lampje knipperen beide langzaam om aan te geven dat de ontkalkingscyclus is begonnen.Het mengsel van water en ontkalkingsoplossing komt met tussenpozen uit het apparaat. De SENSEO SARISTA stopt het ontkalken een paar keer zodat de ontkalkingsoplossing kan inwerken. Wanneer het waterreservoir leeg is, is de ontkalkingscyclus voltooid. Het activiteitslampje dooft, het CALC CLEAN-lampje begint snel te knipperen en het 'waterreservoir leeg'-lampje gaat uit. 

Ga verder met de spoelcycli.

Spoelcycli
4) Spoel het waterreservoir schoon onder de kraan, vul het tot de MAX-aanduiding met kraanwater en schuif het waterreservoir terug. Leeg de kom en plaats deze terug op de lekplaat.

5) Druk gedurende één seconde tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om de spoelcyclus te starten. Het activiteitslampje en het CALC CLEAN-lampje knipperen langzaam. Tijdens de spoelcyclus komt het water ononderbroken uit het apparaat. Wanneer het activiteitslampje dooft, gaat het 'waterreservoir leeg'-lampje aan en begint het CALC CLEAN-lampje snel te knipperen.

6) Leeg de kom, spoel het waterreservoir schoon en vul het opnieuw met vers kraanwater.

7) Druk gedurende één seconde tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om de tweede spoelcyclus te starten. Wanneer al het water in het waterreservoir is opgebruikt, is de volledige ontkalkingsprocedure voltooid en wordt de SENSEO SARISTA uitgeschakeld. 

Instructiefilmpje
 

Vragen:
Waarom gaat het CALC CLEAN-lampje na ontkalken niet uit?
Het CALC CLEAN-lampje gaat alleen uit als u de volledige ontkalkingsprocedure zonder onderbrekingen hebt uitgevoerd.
Indien het CALC CLEAN-lampje knippert wanneer u de SENSEO® SARISTA inschakelt, is het apparaat nog steeds bezig met de ontkalkingsprocedure. Vul het waterreservoir met water en druk gedurende één seconde tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om door te gaan met de ontkalkings- of spoelcyclus. Als de water tank weer leeg is, herhaal dit proces nogmaals (max nog 2 keer) totdat het apparaat zich vanzelf uitschakelt.

Indien het CALC CLEAN-lampje continu brandt wanneer u de SENSEO® SARISTA inschakelt, dan moet de hele ontkalking procedure vanaf de eerste stap worden uitgevoerd.Voer de gehele ontkalking procedure opnieuw uit. De volledige ontkalkingsprocedure bestaat uit 3 cycli: één ontkalkingscyclus en twee spoelcycli.  Druk eerst gedurende drie seconden tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om de ontkalkingsprocedure te activeren. Het CALC CLEAN-lampje begint snel te knipperen, vervolg dan de rest van de stappen.
Opmerking: u kunt het CALC CLEAN-lampje niet laten doven door de SENSEO® SARISTA te resetten. U kunt het CALC CLEAN-lampje alleen laten doven door de ontkalkingsprocedure op de juiste wijze en zonder onderbrekingen uit te voeren.


 

Klik hier voor de Senseo Sarista Ontkalking Handleiding 
Klik hier voor de Senseo Sarista instructie via YouTube
Klik hier voor de  Eccellente Snelontkalker 
Klik hier voor de  Senseo Sarista Ontkalker