Brita Intenza filter vervangen Philips Saeco Minuto

  • Geplaatst op
Brita Intenza filter vervangen Philips Saeco Minuto

Het plaatsen van een waterfilter geeft soms problemen. Vind hier de complete instructie.

Het vervangen van een Intenza filter is soms lastig. Onderstaand de tekstuele uitleg. Voor de afbeeldingen en complete instructie kunt u dePDF handleideing Philips Saeco Minuto bekijken, pagina 18-20.

 

Installatie waterfilter “INTENZA+”
Het wordt aangeraden om het waterfilter “INTENZA+” te installeren, die de
vorming van kalkaanslag in de machine beperkt en die een sterker aroma
aan uw koffie geeft.
Het waterfilter "INTENZA+" wordt los verkocht. Voor nadere details,
raadpleeg de pagina betreffende de ONDERHOUDSPRODUCTEN in deze
gebruiksaanwijzing.
Water is een heel belangrijk bestanddeel bij het zetten van koffie: daarom
is het heel belangrijk dit altijd professioneel te fi ltreren. Het waterfilter “INTENZA+”
kan de vorming van mineraalafzettingen voorkomen, waardoor
de kwaliteit van het water wordt verbeterd.
1 Verwijder het witte filtertje dat zich in het waterreservoir bevindt en
bewaar het op een droge plaats.
2 Haal het waterfi lter “INTENZA+” uit de verpakking en dompel het in
verticale positie (met de opening naar boven) in koud water en druk
zachtjes op de zijkanten om de luchtbelletjes er uit te laten.
Geel
5 Druk op de toets " " om de waarde te vermeerderen en op de toets
" " om de waarde te verminderen.
6 Druk op de toets " " om de instelling te bevestigen.
NEDERLANDS 19
3 Stel het waterfi lter "INTENZA+" in volgens de uitgevoerde metingen
(zie vorige hoofdstuk) en zoals gespecifi ceerd aan de basis van de fi lter:
A = zacht water – komt overeen met 1 of 2 op de teststrip
B = hard water (standaard) – komt overeen met 3 op de teststrip
C = zeer hard water – komt overeen met 4 op de teststrip
4 Plaats het waterfi lter "INTENZA+" in het lege waterreservoir. Duw het
zo ver mogelijk naar beneden.
5 Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in de machine.
6 Gebruik de heet water functie om de machine water te laten verstrekken
uit het reservoir (zie hoofdstuk “Afgifte van heet water”).
7 Vul het waterreservoir opnieuw.
8 Druk op de “ ” toets en doorloop de opties door op de “ ” toets te
drukken totdat het display hiernaast wordt weergegeven.
Geel
9 Druk op de toets " " om "ON" te selecteren, druk vervolgens op de
toets " " om te bevestigen.
Geel Groen
10 Druk op de toets " " om de programmering te verlaten. De machine
geeft het display hiernaast weer en is klaar om koffie te zetten.
Op deze manier is de machine geprogrammeerd om de gebruiker te informeren
dat het nodig is het waterfi lter "INTENZA+" te vervangen.

 

Vervanging van het waterf lter "INTENZA+"
Wanneer het nodig is het waterfi lter "INTENZA+" te vervangen, wordt het
display hiernaast weergegeven.
1 Voer de vervanging van het waterfi lter "INTENZA+" uit zoals beschreven
in het voorgaande hoofdstuk.
2 Druk op de toets " " en doorloop de opties door op de toets " " te
drukken totdat het symbool hiernaast wordt weergegeven.
3 Selecteer de optie "RESET". Druk op de toets " " om te bevestigen.
4 Druk op de toets " " om de programmering te verlaten. De machine
geeft het display hiernaast weer en is klaar om koffie te zetten.
De machine is nu geprogrammeerd om een nieuw waterfilter "INTENZA+"
te gebruiken.

 

Opmerking:
Wanneer het waterfilter "INTENZA+" al is geïnstalleerd en u deze wilt verwijderen
zonder het te vervangen, selecteer dan de optie "OFF".
Als het waterfilter “INTENZA+” niet aanwezig is, moet het eerder verwijderde
witte filtertje in het reservoir terug worden geplaatst.